Årsmøde 2016

Årsmøde og Temadag 2016


Program

Temadag: Cytologi fra bughulen - ascites og finnålsdiagnostik

Prøvetagning, anatomi, fysiologi, præparering, diagnostik af ascites med immuncytokemi


Overlæge Henrik Hager, Vejle Sygehus

Udredning af ukendt primær tumor generelt


Afdelingslæge Lone Duval, Onkologisk afdeling. Aarhus Universitetshospital

Diagnostik og teori vedr. finnåle fra galde/pancreas og lever


Professor Stephen Hamilton Dutoit, Aarhus Universitetshospital

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer


Overlæge Doris Schledermann, Odense Universitetshospital

Årsmøde

Et år efter randomiseret indførelse af primær HPV screening i Norge. Erfaringer og resultater


Bioingeniør og sektionsleder Mai Liv Eide, Skt. Olav Hospital Trondheim

Revideret Bethesda-klassifikation


Bioanalytikerunderviser Susanne Nielsen, Patologi Region Sjælland, afsnit Næstved

Cases

Ascites

Methyleringsprocesser i forbindelse med triagering af HPV forandringer


Molekylærbiolog Dorthe Ørnskov, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus

Tilbud om hjemmeopsamlet prøve til undersøgelse for HPV til ikke-deltagere i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft


Bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende Mette Tranberg Nielsen, Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers

Gennemgang af Eurocytology platformen


Bioanalytikerunderviser Marianne Schou, Aarhus Universitetshospital

Præscreening af sentinel nodes ved malignt melanom. Et eksempel på jobglidning


Pia Fuursted, Aarhus Universitetshospital

Lever