Hjem

Søg på hjemmesiden

Facebookgruppe for cytobioanalytikere

Beretninger


Har du/i været af sted på et spændende kursus, en kongres eller andet, så vil Cytologiforeningen påskønne en beretning til hjemmesiden.

Årsmøde og Generalforsamling


Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 3. marts 2023. Det foreløbige program er klar og kan ses her.

Gratis cytologi-webinar


American Society of Cytopathology (ASC) tilbyder med jævne mellemrum gratis webinar med forskellige emner indenfor cytologi. 


deres hjemmeside ligger desuden et arkiv over tidligere sessioner tilbage til 2021

DKLS rapporten for 2021 er klar


Læs rapporten her eller på www.sundhed.dk  

Generalforsamling 4. marts 2022


Se endelig dagsorden, formandens beretning, referat og regnskab.

Ny digital læringsplatform fra Hologic


Hologic har udviklet en digital cytologiløsning til cervixcytologi som så småt er ved at blive taget i brug rundt omkring i verden.


I den forbindelse har de udviklet en læringsplatform, hvor man jævnligt får præsentereret nye cases og man kan lege med at stille diagnose på en PC-skærm.


Det er gratis at registrere sig - det tager et par dage at få bekræftelsen fra dem og blive aktiveret som bruger. 

Spændende artikel om oplæring af fremtidens cytobianbioanalytiker


Recommendations of the European Advisory Committee of Cytotechnology and European Federation of Cytology Societies for Training and Education of Cytotechnologists in Europe, Anic et al, Acta Cytologica 2021;65:199–204

EFCS Nyhedsbreve


EFCS er i år begyndt at udsende spændende nyhedsbreve.


De kan findes på deres hjemmeside eller her på hjemmesiden

Information til klinikerne om nye tiltag i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft


Pr. 1. januar 2021 er der sket ændringer i screeningsprogrammet for livmoderhaskræft for aldersgruppen 30-59 år.


Halvdelen af kvinderne i screeningsprogrammet bliver fremover undersøgt med en primær HPV-test og den anden som nu med primær cytologi. 


Et tilsvarende opsæt har været anvendt på Vejle Sygehus siden 2017, for kvinder i det gamle Vejle og Fyns amt.


Læs mere i vedhæftede pdf, hvor der også linkes til andet relevant informationsmateriale

Kompendiet om urincytologi er opdateret med parisklassifikationen


Find det under litteratur eller tryk her.

Et par fif til quiz på internettet


EFCS (Sammenslutningen af europæiske cytologiselskaber) har fået opdateret hjemmesiden. Under fanen Educational ses bl.a. Cyt-test, hvor man kan tilmelde sig gratis og teste sig selv indenfor alle områder af klinisk cytologi på indscannede afmærkede præparater. Man får tre svarmuligheder og det rigtige facit umiddelbart efter.


www.eurocytology.eu er der en fane, der hedder QUATE. Siden er ikke opdateret, men der er en MCQ test på 20 spørgsmål (og svar), der matcher sværhedsgraden til QUATE eksamen, hvor der er 50 spørgsmål. Opdateret info om QUATE findes på www.efcs.eu

Nyt kompendie om serøse væsker


Kompendium i klinisk cytologi: Serøse væsker er nu på hjemmesiden


Dorthe Ejersbo, Marianne Schou Martiny & Susanne Merete Nielsen har lagt et stort arbejde i et nyt kompendie. Preben Sandahl har været medforfatter på tidligere kompendier.


Dermed findes der på hjemmesiden nu kompendier for al eksfoliativ non-gynækologisk cytologi samt cervixcytologi.


Find dem under 'Litteratur' eller nedenstående links:

Materiale fra Årsmøde og Temadag


Husk at der ligger en masse materiale tilgængeligt fra de tidligere Årsmøder og Temadage.

The British Association for Cytopathology (BAC)


Den britiske cytologiforening har en hjemmeside der absolut er et besøg værd. 


Under fanen 'Cytology Events' findes indtil videre 4 BAC webinars, med en varighed mellem 45 og 75 minutter. De ligger tilgængelig via deres YouTube kanal, og kan anbefales. Emnerne er Diagnostic Cytopathology cases, Rapid On-Site Evaluation (ROSE), HPV Primary Screening cases og Interesting, Difficult & Unusual cases.


Desuden ligger tidsskriftet 'SCAN Magazine' tilgængelig tilbage til 2012, under 'Publications'

NSLS


NSLS er den Nationale Styregruppe for Livmoderhalskræft Screening, som er nedsat af Danske Regioner efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger 2018.


NSLS skal sikre national koordinering og ensartethed på tværs af regionerne af differentieret implementering af primær HPV screening udfra rammerne i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.


Differentieret implementering af primær HPV screening hos kvinder i alderen 30 – 59 år starter i alle regioner 1.1.21.


NSLS arbejder på implementering af tilbud om selvopsamlet prøve som 2. påmindelse til kvinder som ikke har reageret på invitation til screeningsprogrammet. En endelig opstarts dato er ikke fastlagt.


På NSLS hjemmesiden https://www.regioner.dk/nsls kan du under ”VIDEN” finde dokumenter, som beskriver screeningsprogrammet, viser flowcharts for alle aldergrupper, beskriver kvalitetsstandarder i laboratoriet samt plan for monitorering af evaluering af differentieret implementering af primær HPV screening.


Derudover findes link til NSLS referater under ”MØDER”, beskrivelse af ”FAGUDVALG” og ”OM NSLS” samt link til faglige og regionernes hjemmesider med information om screening for livmoderhalskræft

Seneste


Nyhedsbrev, Oktober 2022


Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

(DKLS)

Årsrapport 2021


Engangstilbuddet - screening af kvinder født før 1948.

Første delrapport.

Anden delrapport.


National klinisk retningslinje for celleforandringer på livmoderhalsen. Udredning, behandling og opfølgning med fokus på kvinder over 60 år. Læs den her.


Screening for livmoderhalskræft

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

2018

Kurser


14th Annual EFCS Tutorial

2023, Schweiz

Kongresser


ICC kongres

15.-20. november 2022, Baltimore, USA


44th European Congress of Cytology,

1. - 4. oktober 2023,

Budapest,Ungarn


45th European Congress of Cytology

2024, Tyskland

Årsmøder


Dansk Cytologiforening

3. marts 2023