Årsmøde 2013

Årsmøde og Temadag 2013


Program

Temadag: Audit ved cervixcancer

Erfaringer med audit i England


Dr. Amanda Herbert, St Thomas Hospital, London

Retrospektiv opgørelse af audit cases fra Ålborg


Afdelingslæge Helle Lund, Ålborg Universitetshospital

Audit ved cervixcancer ifølge SST anbefalinger


Overlæge Doris Schledermann, Odense universitetshospital

Behandling af patientklagesager i patientombuddetPia Larsen, Chefkonsulent, Cand. jur


Erfaring med audit i Herlev


Overlæge Marianne Lidang, Herlev hospital

Årsmøde

Perspektivet med HPV testning i forhold til SST´s anbefalinger. Status, evidens og perspektiv mht primær HPV screening


Ph.D., molekylærbiolog, senior forsker Jesper Bonde, Hvidovre hospital

Koagler på cytologisk materiale


Bioanalytikerunderviser Marianne Schou. Aarhus universitetshospital

Opgørelse af HPV på ASCUS med endelig diagnosefordeling


Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo, Odense universitetshospital

Vidunderlivet – screening og vaccination mod cervixcancer


Overlæge Iben Holten, Forebyggelse og dokumentation, Kræftens Bekæmpelse

Valg af immunpaneler på cytologisk materiel/koagler


Overlæge Henrik Hager, Aarhus Universitetshospital

EGFR på afskrabet lungemateriale


Bioanalytiker Louise Serup Christoffersen, Aalborg Universitetshospital

Cases

Case 1 - Cervixcytologi


Uden facit / med facit

Case 5 - peritoneal skylleæske


Uden facit / med facit

Case 2 - Blæreskyllevæske


Uden facit / med facit

Case 6 - børstebiopsi og bronkial skyllevæske


Uden facit / med facit

Case 3 - Blæreskyllevæske


Uden facit / med facit

Case 7 - Pleuravæske/pericardievæske


Med facit

Case 4 - ascitesvæske


Uden facit / med facit