Årsmøde 2013

Erfaringer med audit i England


Dr. Amanda Herbert, St Thomas Hospital, London

Retrospektiv opgørelse af audit cases fra Ålborg


Afdelingslæge Helle Lund, Ålborg Universitetshospital

Erfaring med audit i Herlev


Overlæge Marianne Lidang, Herlev hospital

Audit ved cervixcancer ifølge SST anbefalinger


Overlæge Doris Schledermann, Odense universitetshospital

Behandling af patientklagesager i patientombuddetPia Larsen, Chefkonsulent, Cand. jur


Perspektivet med HPV testning i forhold til SST´s anbefalinger. Status, evidens og perspektiv mht primær HPV screening


Ph.D., molekylærbiolog, senior forsker Jesper Bonde, Hvidovre hospital

Vidunderlivet – screening og vaccination mod cervixcancer


Overlæge Iben Holten, Forebyggelse og dokumentation, Kræftens Bekæmpelse

EGFR på afskrabet lungemateriale


Bioanalytiker Louise Serup Christoffersen, Aalborg Universitetshospital

Valg af immunpaneler på cytologisk materiel/koagler


Overlæge Henrik Hager, Aarhus Universitetshospital

Opgørelse af HPV på ASCUS med endelig diagnosefordeling


Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo, Odense universitetshospital

Koagler på cytologisk materiale


Bioanalytikerunderviser Marianne Schou. Aarhus universitetshospital

Temadag: Audit ved cervixcancer

Årsmøde

Årsmøde og Temadag 2013


Program

Cases

Case 1 - Cervixcytologi


Uden facit / med facit

Case 5 - peritoneal skylleæske


Uden facit / med facit

Case 2 - Blæreskyllevæske


Uden facit / med facit

Case 6 - børstebiopsi og bronkial skyllevæske


Uden facit / med facit

Case 3 - Blæreskyllevæske


Uden facit / med facit

Case 7 - Pleuravæske/pericardievæske


Med facit

Case 4 - ascitesvæske


Uden facit / med facit