Årsmøde 2012

Den praktiserende læge og kvinden


Praktiserende læge Mette Korr

UST, manuel screening og  FocalPoint GS Review Station


Bioalytikerunderviser Susanne Nielsen, Næstved Sygehus

Bethesdas egnethedskriterier


OverlægeMarianne Lidang, Herlev Universitetshospital

Casegennemgang af uegnede eller vanskelige prøver fra patienter med cervixcancer – faldgruber og fif!


Overlæge Marianne Lidang, Herlev Universitetshospital

DKLS Årsrapport 2009-2010


Overlæge Doris Schledermann, OUH


ThinPrep og Imaging Systemet


Bioanalytikerunderviser MPH Dorthe Ejersbo, OUH


SurePath og FocalPoint Slide Profiler


ioanalytikerunderviser Sussi Funch-Eilersen, Hvidovre Hospital

SST anbefalinger 2012 med fokus på ændringer og flowcharts


Bioanalytikerunderviser Susanne Nielsen, Næstved


"The Horizon Project", der tester 4 forskellige teknologier (HPV analyser) til primær high throughput screening


Molekylærbiolog, ph.d. og seniorforsker Jesper Bonde, Hvidovre

CIN Klassifikationen,


Overlæge Marianne Lidang, Herlev Universitetshospital


Temadag: Prøvekvalitet - Hvorfor er der ser mange uegnede cervixcytologiske prøver- eller er der?

Årsmøde

Årsmøde og Temadag 2012


Program

HPV-test efter konisering (LA og Norchip)


Afdelingsbioanalytiker Rikke Andersen, Randers


Metastaser fra ukendt primærtumor med fokus på cytologi


Cytopatolog Janne Malina, Lund


Ki67-p16 på LSIL


Overlæge Marianne Waldstrøm, Vejle


Ikke- småcellet lungecancer (NSLC)


Overlæge Henrik Hager, Århus

Det mobile sundhedstilbud” Jordemoderprojekt om prostituerede kvinder


Jordemoder Jette Velsø Mæng, Århus 


Cytologiforeningen har fået DVD'en " Mistanke om menneskehandel" - en undervisningsfilm til sundhedspersonale udgivet af Center mod menneskehandel.

Den kan udlånes ved henvendelse til foreningen.


Cases - Mestaser fra ukendt primærtumor med fokus på cytologi

Case 1

Case 4

Case 2

Case 5

Case 3

Case 6