Årsmøde 2015

Årsmøde og Temadag 2015


Program

Temadag: Finnålsdiagnostik af lymfeknuder fra hoved-hals og mediastinum

Den normale lymfeknudes fysiologi, histologi og cytologi, herunder egnethed.


Henrik Hager, overlæge Klinisk Patologi, Vejle Sygehus

Blandede cases.


Henrik Hager, overlæge Klinisk Patologi, Vejle Sygehus

Cases fra hoved-hals. 


Tina Klitmøller Agender, overlæge Patologiafdelingen, Rigshospitalet

Cases fra mediastinum.


Oplæg uden diagnose / Oplæg med diagnose


Inger Stamp, overlæge Patologiafd. Region Sjælland, afsnit NæstvedÅrsmøde

Cerebrospinalvæsker: klinik og morfologi. 


Helle Brostrøm, overlæge Patologisk afd. Rigshospitalet

HPV-baseret selv-testningsprojekt.


Jesper Bonde, molekylærbiolog og ph.d, Molekylær Pathologisk laboratorium Hvidovre Hospital

Kønsvorter - HPV i et andet perspektiv.


Uffe Nygaard, overlæge ph.d. Dermatologisk afd., Aarhus Universitetshospital

P40: ny markør til klassifikation af lungecancer. PBP fra VIAUC.


Bettina Jensen, bioanalytiker Patologi afd. Region Sjælland, afsnit Roskilde og Sandra Holm Riggelsen, bioanalytiker Odense Universitets Hospital.

HPV 60+ screening i Danmark.


Susanne Nielsen, teamleder og fagspecialist Patologiafd. Region Sjælland, afsnit Næstved

Latente HPV infektioner og cervixcytologisk undersøgelse.


Jan Blaakær Professor, overlæge dr. Med. Gyn.- obst. afdeling Aarhus Universitetshospital

Gynækologisk udredning – hvad medfører det?


Kirsten Jokumsen, overlæge Gyn-Obst. Afdeling, Odense Universitets Hospital


Case 1


Case 2

Case 3


Case 4