Årsmøde 2018

Cylinderepitelforandringer i cervix uteri


Overlæge Jalil Hariri, Sønderborg og Vejle Sygehus

ASC-H og ASCUS


Fagspecialist i cytologi Susanne Nielsen SUH patologi afsnit Næstved


Cervikal screening i Tanzania


Professor, Overlæge Dr med. Vibeke Rasch Odense Universitetshospital

SST´s anbefalinger 2018


Fagspecialist i cytologi Susanne Nielsen SUH patologi afsnit Næstved

Lungecancer udredning og behandling


Overlæge Asbjørn Høegholm, Lungemed. afd. SUH Næstved

Patoanatomiske analyser i forhold til lungecancerudredning


Overlæge Henrik Hager, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus

Årsmøde 2018


Program for Årsmødet