Årsmøde 2018

Årsmøde 2018


Program for Årsmødet


Cylinderepitelforandringer i cervix uteri


Overlæge Jalil Hariri, Sønderborg og Vejle Sygehus

SST´s anbefalinger 2018


Fagspecialist i cytologi Susanne Nielsen SUH patologi afsnit Næstved

ASC-H og ASCUS


Fagspecialist i cytologi Susanne Nielsen SUH patologi afsnit Næstved


Lungecancer udredning og behandling


Overlæge Asbjørn Høegholm, Lungemed. afd. SUH Næstved

Cervikal screening i Tanzania


Professor, Overlæge Dr med. Vibeke Rasch Odense Universitetshospital

Patoanatomiske analyser i forhold til lungecancerudredning


Overlæge Henrik Hager, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus