Årsmøde 2013

Dansk Cytologiforening

Temadag: Audit ved cervixcancer


 

Erfaringer med audit i England, Dr. Amanda Herbert, St Thomas Hospital, London

 

Audit ved cervixcancer ifølge SST anbefalinger, Overlæge Doris Schledermann, Odense universitetshospital

 

Erfaring med audit i Herlev, Overlæge Marianne Lidang, Herlev hospital 

 

Retrospektiv opgørelse af audit cases fra Ålborg, Afdelingslæge Helle Lund, Ålborg Universitetshospital

 


Årsmøde


 

Perspektivet med HPV testning i forhold til SST´s anbefalinger

Status, evidens og perspektiv mht primær HPV screening, Ph.D., molekylærbiolog, senior forsker Jesper Bonde, Hvidovre hospital

 

Opgørelse af HPV på ASCUS med endelig diagnosefordeling, Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo, Odense universitetshospital

 

Valg af immunpaneler på cytologisk materiel/koagler

 

Koagler på cytologisk materiale, Bioanalytikerunderviser Marianne Schou. Aarhus universitetshospital

 

Vidunderlivet – screening og vaccination mod cervixcancer, Overlæge Iben Holten, Forebyggelse og dokumentation, Kræftens Bekæmpelse

 

EGFR på afskrabet lungemateriale, Bioanalytiker Louise Serup Christoffersen, Aalborg Universitetshospital

Netcases

med diagnoser

Årsmødet 2013

Ascitesvæske

Cervixcytologi

Peritoneal skyllevæske

Blæreskyllevæske

Børstebiopsi og

bronkial skyllevæske

Blæreskyllevæske

Pleuravæske/

pericardievæske