Årsmøde 2012

Dansk Cytologiforening

Temadag: Prøvekvalitet - hvorfor er der så mange uegnede cervixcytologiske prøver - eller er der?Den praktiserende læge og kvinden, Praktiserende læge Mette Korr


Bethesdas egnethedskriterier, OverlægeMarianne Lidang, Herlev Universitetshospital


UST, manuel screening og  FocalPoint GS Review Station, Bioalytikerunderviser Susanne Nielsen, Næstved Sygehus


SurePath og FocalPoint Slide Profiler,Bioanalytikerunderviser Sussi Funch-Eilersen, Hvidovre Hospital


ThinPrep og Imaging Systemet,Bioanalytikerunderviser MPH Dorthe Ejersbo, OUH


DKLS Årsrapport 2009-2010, Overlæge Doris Schledermann, OUH
ÅrsmødeSST anbefalinger 2012 med fokus på ændringer og flowcharts, Bioanalytikerunderviser Susanne Nielsen, Næstved


CIN Klassifikationen,Overlæge Marianne Lidang, Herlev Universitetshospital


HPV-test efter konisering (LA og Norchip), Afdelingsbioanalytiker Rikke Andersen, Randers


Ki67-p16 på LSIL, Overlæge Marianne Waldstrøm, Vejle


Foredrag om ikke- småcellet lungecancer (NSLC), Overlæge Henrik Hager, ÅrhusNetcases - Mestaser fra ukendt primærtumor med fokus på cytologi

Case 1

Case 4

Case 2

Case 5

Case 3

Case 6

** Cytologiforeningen har fået DVD'en " Mistanke om menneskehandel" - en undervisningsfilm til sundhedspersonale udgivet af Center mod menneskehandel.

Den kan udlånes ved henvendelse til foreningen.