Årsmøde 2012

Temadag: Prøvekvalitet - hvorfor er der så mange uegnede cervixcytologiske prøver - eller er der?

 

 

Den praktiserende læge og kvinden, Praktiserende læge Mette Korr

 

Bethesdas egnethedskriterier, OverlægeMarianne Lidang, Herlev Universitetshospital

 

UST, manuel screening og FocalPoint GS Review Station, Bioalytikerunderviser Susanne Nielsen, Næstved Sygehus

 

SurePath og FocalPoint Slide Profiler,Bioanalytikerunderviser Sussi Funch-Eilersen, Hvidovre Hospital

 

ThinPrep og Imaging Systemet,Bioanalytikerunderviser MPH Dorthe Ejersbo, OUH

 

DKLS Årsrapport 2009-2010, Overlæge Doris Schledermann, OUH

 

Casegennemgang af uegnede eller vanskelige prøver fra patienter med cervixcancer – faldgruber og fif! Overlæge Marianne Lidang, Herlev Universitetshospital

 

 

Årsmøde

 

 

SST anbefalinger 2012 med fokus på ændringer og flowcharts, Bioanalytikerunderviser Susanne Nielsen, Næstved

 

CIN Klassifikationen,Overlæge Marianne Lidang, Herlev Universitetshospital

 

"The Horizon Project", der tester 4 forskellige teknologier (HPV analyser) til primær high throughput screening, Molekylærbiolog, ph.d. og seniorforsker Jesper Bonde, Hvidovre

 

HPV-test efter konisering (LA og Norchip), Afdelingsbioanalytiker Rikke Andersen, Randers

 

Ki67-p16 på LSIL, Overlæge Marianne Waldstrøm, Vejle

 

Det mobile sundhedstilbud” Jordemoderprojekt om prostituerede kvinder, Jordemoder Jette Velsø Mæng, Århus **

 

Metastaser fra ukendt primærtumor med fokus på cytologi, Cytopatolog Janne Malina, Lund

 

Foredrag om ikke- småcellet lungecancer (NSLC), Overlæge Henrik Hager, Århus

 

 

Dansk Cytologiforening

** Cytologiforeningen har fået DVD'en " Mistanke om menneskehandel" - en undervisningsfilm til sundhedspersonale udgivet af Center mod menneskehandel.

Den kan udlånes ved henvendelse til foreningen.