Årsmøde 2017

Dansk Cytologiforening

Molekylær udvikling inden for cytologi relateret til personlig behandling og immunterapi.

Overlæge Henrik Hager, Vejle Sygehus

ASC-H opfølgning.

Bioanalytiker Lisbeth Gregersen, Sjællands Universitetshospital, afsnit Næstved

Urincytologi: Præparation, ”Paris klassifikation”, cytomorfologi og cases. Del 1

Overlæge dr. med. Spasenija Savic Prince, Basel Universitetshospital, Schweiz

Serøse væsker: præparation, cytomorfologi og cases.

Del 1

Overlæge dr. med. Spasenija Savic Prince, Basel Universitetshospital, Schweiz

EBUS: Egnethedskriterier og uegnethedsrate.

Bioanalytikerunderviser Marianne Schou, Aarhus Universitetshospital.

 

Gynækologiske cases

Overlæge Doris Schledermann, Odense Universitetshospital.

Urincytologi: Præparation, ”Paris klassifikation”, cytomorfologi og cases. Del 2

Overlæge dr. med. Spasenija Savic Prince, Basel Universitetshospital, Schweiz

Gennemgang af quiz

Bioanalytikerunderviser Marianne Schou, Aarhus Universitetshospital

Barrierer for deltagelse i cervix screening.

Projektleder Ann-Britt Kvernrød, Kræftens bekæmpelse.

 

Kommissorium til arbejdsgruppe for Sundhedsstyrelsens opdatering af anbefalinger for

livmoderhalskræft.

Afdelingsbioanalytiker MPH Dorthe Ejersbo, Vejle Sygehus

 

Serøse væsker: præparation, cytomorfologi og cases.

Del 2

Overlæge dr. med. Spasenija Savic Prince, Basel Universitetshospital, Schweiz

9. Annual tutorial EFCS Tutorials of Cytologi. Billund, Danmark.

Luigi Di Bonito, Eminent Scientist of Pathology and Cytopathology in the University of Trieste