Årsmøde 2016

Dansk Cytologiforening

Temadag: Cytologi fra bughulen - ascites og finnålsdiagnostik.

 

 

Prøvetagning, anatomi, fysiologi, præparering, diagnostik af ascites med immuncytokemi. Overlæge Henrik Hager, Vejle Sygehus

 

Diagnostik og teori vedr. finnåle fra galde/pancreas og lever. Professor Stephen Hamilton Dutoit, Aarhus Universitetshospital

 

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer. Overlæge Doris Schledermann. Odense Universitetshospital

 

Udredning af ukendt primær tumor generelt. Afdelingslæge Lone Duval, Onkologisk afdeling. Aarhus Universitetshospital.

 

 

 

 

Årsmøde

 

 

Et år efter randomiseret indførelse af primær HPV screening i Norge. Erfaringer og resultater. Bioingeniør og sektionsleder Mai Liv Eide, Skt. Olav Hospital Trondheim

 

Cytobioanalytikeren som diagnostisk samarbejdspartner ved EBUS. Bachelorprojekt Bioanalytikerne Cathrine Bønløkke Toustrup og Maj Juhl Schacht, Aarhus Universitetshospital.

 

Methyleringsprocesser i forbindelse med triagering af HPV forandringer. Molekylærbiolog Dorthe Ørnskov, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus

 

Gennemgang af Eurocytology platform. Bioanalytikerunderviser Marianne Schou, Aarhus Universitetshospital

 

Revideret Bethesda-klassifikation. Bioanalytikerunderviser Susanne Nielsen, Patologi Region Sjælland, afsnit Næstved

 

Tilbud om hjemmeopsamlet prøve til undersøgelse for HPV til ikke-deltagere i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft. Bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende Mette Tranberg Nielsen, Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers.

 

Præscreening af sentinel nodes ved malignt melanom. Et eksempel på jobglidning. Pia Fuursted, Aarhus Universitetshospital

 

Netcases - ascites og leverfinnåle

Se præsentationen her