Årsmøde 2015

Dansk Cytologiforening

Temadag: Finnålsdiagnostik af lymfeknuder fra hoved-hals og mediastinum

 

 

Den normale lymfeknudes fysiologi, histologi og cytologi, herunder egnethed. Henrik Hager, overlæge Klinisk Patologi, Vejle Sygehus

 

Cases fra hoved-hals. Tina Klitmøller Agender, overlæge Patologiafdelingen, Rigshospitalet

 

Cases fra mediastinum. Inger Stamp, overlæge Patologiafd. Region Sjælland, afsnit Næstved

 

Blandede cases. Henrik Hager, overlæge Klinisk Patologi, Vejle Sygehus

 

 

 

Årsmøde

 

 

Cerebrospinalvæsker: klinik og morfologi. Helle Brostrøm, overlæge Patologisk afd. Rigshospitalet

 

P40: ny markør til klassifikation af lungecancer. PBP fra VIAUC. Bettina Jensen, bioanalytiker Patologi afd. Region Sjælland, afsnit Roskilde og Sandra Holm Riggelsen, bioanalytiker Odense Universitets Hospital.

 

Latente HPV infektioner og cervixcytologisk undersøgelse. Jan Blaakær Professor, overlæge dr. Med. Gyn.- obst. afdeling Aarhus Universitetshospital

 

HPV-baseret selv-testningsprojekt. Jesper Bonde, molekylærbiolog og ph.d, Molekylær Pathologisk laboratorium Hvidovre Hospital

 

HPV 60+ screening i Danmark. Susanne Nielsen, teamleder og fagspecialist Patologiafd. Region Sjælland, afsnit Næstved

 

Gynækologisk udredning – hvad medfører det? Kirsten Jokumsen, overlæge Gyn-Obst. Afdeling, Odense Universitets Hospital

 

Kønsvorter - HPV i et andet perspektiv. Uffe Nygaard, overlæge ph.d. Dermatologisk afd., Aarhus Universitetshospital