Uddannelsesplaner

Dansk Cytologiforening

Uddannelsesplaner

Vi har i bestyrelsen for Dansk Cytologiforening diskuteret, hvordan vi kan inspirere til at opnå et højt uddannelsesniveau i klinisk cytologi på alle danske patologiske afdelinger.


I den forbindelse har vi indhentet uddannelsesplaner der i øjeblikket anvendes for nyansatte bioanalytikere og reservelæger i hovedforløb fra landets Patologiske afdelinger. Udfra dette materiale har vi udarbejdet nedenstående uddannelsesplaner for bioanalytikere og reservelæger.


Uddannelsesplanerne er tænkt som inspiration og kan tilpasses arbejdsgangen og uddannelsesplanerne på de enkelte afdelinger.

Uddannelsesplaner: